Textbg

Naturkraft

Naturkraft er en oplevelsespark, der beskæftiger sig med den vestjyske natur og naturens sammenhænge. Naturkraft formidler oplevelser, der har natur, klima og bæredygtighed som fællesnævner. Den brandtekniske rådgivning omfattede komplet rådgivning fra dispositionsforslag til ibrugtagning og drift. Oplevelsescenteret er brandteknisk dimensioneret med simulering af brand- og røgspredning samt evakueringssimuleringer.

PROJEKT

Naturkraft

Bygningstype

Oplevelsescenter

BESKRIVELSE af projektet

Opførsel af ny oplevelsespark

PLACERING

Ringkøbing

BYGHERRE

Fonden Naturkraft

AREAL

5.000 m2

År

2018-2020