Bring (3)

Bring

Opførsel af ny industri og lagerbygning på 12.000 m2. Bygningen består af et cross-docking center, som er en moderne logistikprocedure, hvor produkter fra en leverandør distribueres direkte til en kunde- eller detailkæde med ingen eller marginal lagertid.

PROJEKT

Bring

BYGNINGSTYPE

Kontor-, industri- og lagerbyggeri

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Projektet omfattede opførsel af logistikcenter/cross-docking. Den brandtekniske rådgivning omfattede komplet rådgivning fra dispositionsforslag til ibrugtagning og drift. I dette projekt var de særlige brandtekniske udfordringer at sikre, at de brandtekniske løsninger ikke måtte forhindre driften i at opnå en højeffektiv drift. Derudover skulle lageret kunne imødekomme et større oplag af brandfarlige væsker og gasser uden dette må gå på kompromis med brandsikkerheden.

PLACERING

Greve

BYGHERRE

DistReal 3 Copenhagen ApS

AREAl

Kontor: 2.500 m2

Oplag og pakkeri: 11.500 m2

År

2018-2020

Foto

Fotograf Peter Jørgensen