Textbg

Ambiente

Opgaven bestod af brandsikring af nyt domicil til den kreative designvirksomhed Ambiente A/S, som blandt andet designer og bygger messestande, indretter butikker og showrooms. I det nye firmadomicil samlede Ambiente deres drift, administration, design og produktion.

PROJEKT

Ambiente

BYGNINGSTYPE

Kontor og produktion

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Opførsel af nyt firmadomicil. I dette projekt var de særlige brandtekniske udfordringer at sikre høj arkitektur, der ikke måtte begrænses af de brandtekniske løsninger. Kontor og mødelokaler er udført som moderne to etagers rum-i-rum lokaler. Bygningen består overordnet af tre lagerhaller, en vareindlevering, en produktionshal samt et administrations- og personaleområde. Bygningen udgøre ca. 12.500 m2 bygningsmasse.

PLACERING

Skanderborg

BYGHERRE

Ambiente A/S

AREAl

Kontor: 2.000 m2

Oplag og pakkeri: 10.500 m2

år

2018-2019