Textbg

Om igniz


Igniz er en rådgivende ingeniørvirksomhed med base i Aalborg, som har speciale i brandteknisk rådgivning. Siden 2014, hvor igniz blev etableret, har vi tilbudt personlig rådgivning, som tager afsæt i den nyeste viden indenfor faget.

Igniz arbejder med brandsikring på tværs af alle byggeriets faser – også efter ibrugtagning. Vores medarbejdere har både teoretisk, byggeteknisk og beredskabsfaglig indsigt, og med afsæt i dette tror vi på, at vores kunder får deres specifikke brandtekniske udfordringer løst med de mest optimale løsninger.

 

En god kunderelation er
vores omdrejningspunkt

 

Det er vigtigt for os, at kunderne har tillid til den omfattende tekniske viden, som vi anvender i det daglige, men vi ved også, at teknisk viden ikke er alt. Hvis man ønsker en god proces, skal man prioritere den gode kunderelation. Igniz’ omdrejningspunkt er en tillidsfuld relation, og vi stræber efter, at alle vores kunder føler sig trygge ved at overlade al brandsikring til os. Derfor sætter vi altid god tid af til at forstå den enkelte kundes behov og ønsker før såvel som undervejs i processen.

“igniz bygger på en tillidsfuld
relation til den enkelte kunde.”