Textbg

Evakuering

Logo


Brandrådgivning i alle
projektets faser

Igniz yder brandrådgivning i alle faser af projektet. Vores opgaver afhænger dermed af kundens behov, og kunden vælger naturligvis selv, om igniz skal stå for alle facetter i forbindelse med brandsikring af projektet, eller om man blot ønsker hjælp til udvalgte områder.

Som brandrådgiver er det ikke blot igniz’ opgave at udforme den optimale brandstrategi på et pågældende projekt, men i høj grad også at aflaste bygherren - og vi sørger naturligvis også for, at myndighederne får den påkrævede dokumentation.

“Brandsikkerheden i et byggeri
skal opretholdes i hele levetiden.”

- Uddrag fra Bygningsreglementet

Brandsikring af dit byggeri


Uanset projektets størrelse er der mange forskellige hensyn, der skal forenes, når det gælder brandstrategi.

Igniz foretager først og fremmest en grundig vurdering af behovene i dit byggeprojekt i forhold til bygningens brug, lovkrav, tekniske løsninger m.m., og ud fra dette finder vi frem til den optimale brandtekniske løsning for netop dit projekt.