Textbg

CFD-simulering af brand, røg og temperaturer i bygninger

Funktionsbaseret branddimensionering

Gennem en funktionsbaseret branddimensionering med CFD er det muligt at optimere de brandtekniske løsninger og dermed opnå besparelser under byggeriet. Typiske eksempler på besparelser findes i omfanget af brandglas, dimensioner på bærende elementer samt omfang af brandventilation.

CFD-simuleringer er kun én del af den samlede brandrådgivning. For at få godkendt et byggeri kræves både brandteknisk dokumentation, brandstrategirapport og myndighedsbehandling, og igniz tilbyder selvfølgelig omfattende rådgivning gennem hele processen. Gennem CFD-softwaren FDS (Fire Dynamics Simulator), som er udviklet af NIST (National Institute of Standards and Technology), udarbejder igniz simuleringer, der passer til dit byggeri.