Textbg

Brandsikring af dit byggeri

Logo

 

Bygningsreglementet indeholder krav, som foreskriver, at alle bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed, hvis der opstår brand. Dette krav gælder både ved nybyggeri, renovering, ombygninger, og hvis der sker en anvendelsesændring af bygningen. Kravet kan efterkommes med:

+ Præaccepterede løsninger (traditionelt byggeri)
+ Brandteknisk dimensionering (komplekst byggeri)

 

Præ-accepterede løsninger

Vejledninger fra Bolig- og Planstyrelsen indeholder en række præ-accepterede eksempler på brandsikring, og hvordan bygningsreglementets sikkerhedsniveau kan opfyldes gennem traditionelle løsninger.

Læs mere her

Brandteknisk dimensionering

Ved utraditionelle løsninger og større komplicerede byggerier er brandteknisk dimensionering ofte den eneste mulighed. Selve dimensioneringen sker gennem CFD- og evakueringssimuleringer og tilpasses det enkelte projekt. Igniz har stor erfaring med både CFD- og evakueringssimuleringer, som ofte også kan anvendes til at finde besparelser på de enkelte projekter.

Læs mere her

Passiv og aktiv brandsikring

En bygning kan sikres mod brand ved hjælp af enten passive eller aktive tiltag. De passive tiltag er defineret ved at være en integreret del af bygningen. Det kan eksempelvis være brandceller og brandsektioner, branddøre, tætninger, brandglas og brandisolering.

De aktive tiltag er foranstaltninger, som aktiveres af en brand, som medfører røgudvikling og temperaturstigning. Det kan være sprinkleranlæg, ABA-anlæg (automatisk brandalarmeranlæg) og brandventilation.

Fælles for både de passive og aktive brandsikringstiltag er, at bygningsreglementet kræver at de driftes, kontrolleres og vedligeholdes i hele bygningens levetid.